สวัสดีครับห่างหายไปจากบล็อกนานพอสมควร ช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงกำลังฝึกจิตใจให้แข็งแกร่ง พอจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในช่วงนี้ ก...