สวัสดีครับ ชื่อ จิราวัสส์  ปรีดาศักดิ์ หรือ  จิรัสย์ เกิดที่ จ. นครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นคนใต้โดยกำเนิดครับ เพราะสำเนียงพูดยังทองแด...