ไม่เขียนเรื่องนี้ไม่ได้เลย เพราะผมคอยโปรแกรมที่สำหรับจัดการแบบนี้มานานแล้ว เคยลองโปรแกรมที่ Screen หน้าจอโดย ADB มาหลายตัว ทุกตัวจะเจอปัญหาก...