สวัสดีครับ วันก่อนผมได้แชร์ว่าตอนนี้ขั้นตอนของการพัฒนา Android รุ่นใหม่ O นั้นสมบูรณ์สุดในระดับพัฒนาแล้ว และตกลงกับตัวเองว่าจะมาเล่ากันว่า ร...