หลายคนคงได้ยินคำว่า AI กันมานานแล้ว หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไร สั้นๆ ครับ AI คือ  ปัญญาประดิษฐ์ ชอบคำนี้จัง 'ความฉลาดที่ไม่มีชีว...