ตั้งแต่ปีที่แล้ว เราจะเห็นว่าหน้าจอโทรศัพท์ส่วนใหญ่ที่เปิดตัวมักจะมากับรูปแบบมุมจอที่โค้งทั้งนั้น และนั้นคือเป็นคุณสมบัติใหม่ของด้าน Hardwar...