ถ้าใครเป็นคนไอทีสิ่งที่ต้องมีแน่นอนอย่างแรกๆ เลย นั้นก็คือ คอมพิวเตอร์ และคงจะแปลกมากถ้าคนที่ต้องอยู่กับไอทีและกลับไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน ...