สวัสดีวันสุขแห่งชาติครับ ผมลงมือเขียนๆๆ และก็เขียนอีกครั้ง เพื่อย้ำบอกกับตัวเองว่าเราต้องผ่านช่วงเวลาที่ร่างกายเข้าสู่วัยเริ่มถดถอยให้ได้อีก...