จริงอย่างที่มีคำพูดที่ว่า 'ความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอ' คงเป็นอีกช่วงเวลาที่อยากหยุดเวลาให้นิ่งๆ ให้ฝนให้ฟ้า ให้ใบหญ้าให้ใบไม้ ให้ลมพัด...