วันหยุดนี้มีโอกาสไปทดลอง Custom รอมที่ชื่อว่า CarbonROM ซึ่งปัจจุบันสำหรับรุ่นที่ผมใช้งานก็เป็น Official ด้วย และหลังจากทดสอบใช้งานจริงไปหนึ...