สวัสดีเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านยังสถานที่แห่งนี้ ผมเองก็เขียนเรื่องราวแบบนี้มานานมากกว่า 10 ปีแล้ว เรื่องราวต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลา ...