ช่วงนี้ใครๆ หลายคนมักบ่นไปตามๆ กันว่า รายได้ไม่ค่อยพอกับรายจ่ายเลย หรือเพราะเศรษฐกิจในช่วงนี้จึงทำให้เงินไม่พอใช้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมนึกถึ...