จากความพยายามมาหลายวัน ในที่สุดวันนี้ก็ทำสำเร็จเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนแบต Nexus 6 ที่ผมใช้อยู่ด้วยตัวเอง ความเดิมคือโทรศัพท์ที่ผมใช้อย...