***อัพเดต 18 ธันวาคม 57 ปัจจุบันผมใช้รอมของ Lollipop 5.0.1 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยรวมรอมสามารถใช้งานได้ปรกติในประจำวันได้ เป็นรอม Ope...