โดยปรกติเวลารุ่น Android ของตระกูลนี้เปิดตัวมาใหม่ ผมก็จะนำมาคุยในบล๊อกผมเกือบทุกครั้ง ครั้งที่แล้ว >>> http://nirak.in.th/node/5  ...