วันนี้บังเอิญหาอะไรอ่านไปด้วย กับการนั่งอ่าน Timeline คนโน้น คนนี้ การได้เห็นอะไรสองข้างทางเวลาเดินทางไปทำงาน ในเมืองที่กลางคืน คนไม่คิดหลับ...